Aperitif

Digestif

De flesta är nog bekanta med betydelsen av ordet aperitif, som vi har lånat in från franskan – en (ofta) alkoholhaltig dryck som man intar före maten för att reta […]